وزیر رفاه و تامين اجتماعي گفت: ادغام بخشی از فعالیتهای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در دستور کار دولت قرار ندارد اما اگر مجلس چنین قانونی را تصویب کند ما هم اجرا می کنیم.

به گزارش ایلنا، صادق محصولی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال ۸۹ در بخش رفاهی و حمایتی بودجه خوبی به سازمانهای حمایتی اختصاص داده شد، گفت: کمیته امداد و بهزیستی تا ۱۰۰ درصد اختصاص بودجه داشته اند و سال آینده با توجه به افزایش بودجه بخشهای حمایتی مستمری مددجویان امداد و بهزیستی تا ۲۰ درصد افزایش می یابد.

وی افزود: آغاز ساخت ۲۰۰ هزار مسکن مددجویی و همچنین افزایش ۲۵ درصدی یارانه مراکز خصوصی نگهداری از معلولان و مراکز توانبخشی از مهمترین اقدامات سازمان رفاه در سال ۸۹ بود.

وزیر رفاه گفت: هر ایرانی که تحت پوشش هیچگونه بیمه ای نیست می تواند به وزارت رفاه مراجعه کند تا وزارت رفاه این افراد را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی، بیمه ایرانیان یا تامین اجتماعی قرار دهد. محصولی در مورد اجرایی نشدن طرح پزشک خانواده گفت: پزشک خانواده طرح مشترکی میان وزارت رفاه و وزارت بهداشت است که که به صورت پایلوت در برخی مناطق اجرا شده و باید قدری تامل داشته باشیم تا نقاط ضعف و قوت این طرح ارزیابی و پس از آن اجرایی شود. البته در قانون پنجم توسعه هم فرصت بیشتری به مدیران داده شد تا در مورد این طرح مطالعه و جمع بندی بیشتری کنند.

محصولی در مورد شایعاتی مبنی بر برکناری اش از مسند وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: شایعه تنها برای تعجب و خندیدن است.

وی در مورد علت عدم اعطای حکم ریاست سازمان برای سرپرست سازمان بهزیستی کشور گفت: اسفندیاری این مسند را به صورت موقت پذیرفتند و وی باید خودش راضی باشد ریاست را بپذیرد.

محصولي در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت رفاه در سال آتي ادغام خواهد شد، اظهار داشت: تا به حال چيزي در اين خصوص نشنيدهام و ادغام وزارت رفاه تنها در حد شايعه است.