به گزارش افکار به نقل از جهان، در این مراسم رحیمی با مراجعه به رئیسی می خواست میزان جدی بودن شکایت برخی نمایندگان از خود و همچنین پرونده های مطرح از وی در دادگاهها از جمله پرونده بیمه را بسنجد و به شوخی می گوید آقای رئیسی از من شکایت شده و من الان متهم هستم و بیائید مرا دستگیر کنید.
رئیسی هم در پاسخ به رحیمی می گوید: «آقای رحیمی اتهامات شما جدی است و با این شوخی ها مساله رفع نمی شود و بهتر است با حضور در دادگاه به این اتهامات پاسخ دهید».
یکی از حاضران در این مراسم که شاهد این شوخی رحیمی و پاسخ جدی رئیسی بود، به خبرنگار ما گفت: رحیمی فکر می کرد که حجت الاسلام رئیسی با شوخی پاسخ وی را دهد اما وقتی با نظر جدی ایشان مواجه شد، فهمید که باید در دادگاه حاضر شود و با شوخی مشکلش حل نخواهد شد.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دلیل جعل مدرک دکتری و همچنین برخی از مشکلات مالی با شکایت برخی از نمایندگان در دادگاه پرونده دارد که این پرونده در حال رسیدگی است.