مشاور رسانهاي رئيس جمهور و مسئول خبرگزاري ايرنا، در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيتالله جنتي گفته اگر من بميرم هم نميگذارم روحم نيز آقاي مشايي را رد صلاحيت کند، گفت: اگر آقاي جنتي اين صحبت را کرده باشد واقعا جاي تاسف است!

مدیر عامل ایرنا در خصوص رد صلاحیت مشایی در صورت کاندید شدن توسط شورای نگهبان نیز گفت: همین‌طور الکی که نمی‌شود فردی را از صلاحیت انداخت. یک فرد مثل آقای مشایی که این همه طرفدار دارد.

به گزارش محرمانه نیوز، علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور و مسئول خبرگزاری ایرنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیت‌الله جنتی گفته «اگر من بمیرم هم نمی‌گذارم روحم نیز آقای مشایی را تایید صلاحیت کند»، گفت: «اگر آقای جنتی این صحبت را کرده باشد واقعا جای تاسف است!»

وی در خصوص رد صلاحیت مشایی در صورت کاندید شدن توسط شورای نگهبان نیز گفت: همین‌طور الکی که نمی‌شود فردی را از صلاحیت انداخت. یک فرد مثل آقای مشایی که این همه طرفدار دارد را همین طور نمی‌شود گفت صلاحیت ندارد. آن وقت شورای نگهبان از آن طرف آقای کروبی و موسوی را صاحب صلاحیت بداند که این وضعیت پیش بیاید قطعا اتفاق نمی‌افتد.

البته من نميدانم مشايي ميخواهد کانديدا شود يا نه، خودشان اين مساله را رد کردهاند؛ ولي اميدوارم آقاي جنتي اگر داراي چنين ديدگاهي در خصوص آقاي مشايي هستند تجديدنظر کنند و منصفانهتر به اين مساله نگاه و اين ديدگاه را اصلاح کنند.