به گزارش افکارنیوز، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم کشورمان در این نامه که رونوشت آن بطور همزمان جهت دبیرکل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شده است، تصریح کرد: ما معتقدیم که اینگونه اقدامات جنایتکارانه و غیر مسئولانه بایستی توسط جامعه بین المللی وبویژه سازمان ملل و نهادهای ذیربط آن به دلایل متعدد مورد بررسی قرار گیرد.

محمد خزاعی افزود: این اقدام به تجاوز از سوی رژیم صهیونیستی نقض جدی قوانین بین المللی بویژه ضوابط و اصول منشور ملل متحد از جمله ماده مربوط به منع استفاده از زور علیه دولتهای عضو می باشد. وی تاکید کرد: هیچ چیزی نمی تواند استفاده از زور و اقدام به تجاوز علیه یک کشور مستقل را توجیه کند و متجاوز باید پاسخگوی عواقب ناشی از اقدام نامشروع خود که صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار داده، باشد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان خاطر نشان ساخت: روشن است که این حملات رژیم صهیونیستی باعثافزایش جدی تنش در منطقه شده و عامل موثری در بی ثبات تر شدن منطقه است.

محمد خزاعی در پایان از دبیرکل سازمان ملل در خواست کرد، تا موضوع تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه را براساس اصول منشور ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی در دستور کار قرار داده و از تجاوزهای بیشتر این رژیم جلوگیری بعمل آورد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین درخواست نمود تا این نامه و همچنین ضمائم آن به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ثبت و منتشر شود.