سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفت: بر طبق اطلاعات من، آقایان هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی وارد عرصه داوطلبی انتخابات ریاستجمهوری نمیشوند.

محمدباقر نوبخت اظهار کرد: در تدبیر این دو بزرگوار شکی نیست و امیدواریم آقای روحانی حمایت این دو نفر را داشته باشد.