به گزارش افکارنیوز، محمدصالح نیکبخت پس از پایان دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: ‌ تصمیم دارم صحبت نکنم؛ زیرا سعید مرتضوی گفت اگر ما حرف بزنیم او هم حرف می‌زند.

وکیل‌مدافع خانواده جوادی‌فر با بیان این که جلسه بعدی دادگاه، ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، گفت: ‌مدیرکل زندان‌های استان تهران به عنوان مطلع در دادگاه حضور یافت. هنوز آخرین دفاع از متهمان اخذ نشده است و زمان قطعی برای پایان رسیدگی به پرونده مشخص نیست.

نیکبخت با بیان این که در دادگاه همه به جز دادستان سابق تهران وکیل دارند، گفت: چهار نفر از بازداشت‌شدگان کهریزک به عنوان شاهد در دادگاه حضور یافته و شهادت دادند.

وی افزود: از بیان جزییات جلسه دادگاه قضات کهریزک معذور هستم. در دادگاه آقای مرتضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت از مصاحبه من با رسانهها جلوگیری شود که بنده در جواب ایشان گفتم که شما هنوز فکر میکنید که دادستان تهران هستید.