به گزارش افکار نیوز،عباسعلی کدخدایی اظهار داشت: اگر نامزدی سوابق اجرایی نداشته باشد می‌توان برای مشخص شدن مدیر و مدبر بودنش حداقل از او درخواست برنامه کرد.

وی همچنین تصریح کرد: شورای نگهبان تاکنون در خصوص تعداد افرادی که صلاحیت آنها احراز میشود محدودیتی قائل نشده است.