به گزارش افکارنیوز، این کارگردان جوان سینما که سابقه ساخت چند فیلم سینمایی را در کارنامه خود دارد، چند وقتی است کار خود را آغاز کرده و فیلمبرداری کار را با سخنرانی این کاندیدا در دانشگاه امام صادق(ع) شروع کرده است.

پیش از این نیز بهروز شعیبی با استارت زدن ساخت فیلم انتخاباتی محمدباقر قالیباف وارد عرصه تبلیغاتی - انتخاباتی شد.

این در حالی است که در هفتههای گذشته زمزمههایی مبنی بر ساخت فیلم انتخاباتی حسن روحانی توسط فریدون جیرانی در رسانهها منتشر شد که با حضور در ضیافت ناهار علیاکبر ولایتی دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به نظر میرسد جهتگیری خود را تغییر داده است.