به گزارش افکارنیوز، جوان ترين كانديداي امروز متولد ۱۳۶۲ بود كه فوق ديپلم داشت. وي در مورد اينكه آيا شما مصداق رجل سياسي مذهبي به شمار مي آييد؟ گفت: "من تا به حال مسئوليت سياسي نداشتم، اما كارگر و كشاورز بودم و مشكلات مردم را درك كردم و مي توانم حرف مردم را بفهمم.