به گزارش افکارنیوز، قاسم شعله سعدي كه نمايندگي مجلس سوم و چهارم را در كارنامه خود دارد و مدتي به دلايل سياسي در زندان اوين بود هم امروز براي انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرد. وي در مورد اهداف و دغدغه هايش گفت: جوانان بايد شاد باشند و پسرها و دخترها بايد به خيابانها بيايند و شادي كنند.