به گزارش افکارنیوز، نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال نسبت به سال‌های گذشته با استقبال کمتری روبرو شد اما در میان کسانی که به نمایشگاه آمده‌اند چهره‌های سیاسی زیادی دیده می‌شوند.

از کاندیدای انتخابات تا ریاست مجلس شورای اسلامی. صبح امروز هم نمایشگاه بین المللی کتاب پذیرای افرادی مانند لاریجانی ریاست قوه قضاییه، وزرای فرهنگی کشورهای خارجی، رجبی دوانی ریاست کتابخانه مجلس شورای اسلامی و سردار نقدی ریاست سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد. اما در این میان حضور مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی که همیشه حاشیه‌های زیادی به همراه داشته است و نیز هم‌اکنون در حال محاکمه در دادگاه انقلاب به دلیل نقش‌آفرینی در فتنه۸۸ می‌باشد، جلب توجه می‌کرد.

مهدی هاشمی در غرفه انتشارات معارف انقلاب اسلامی که کتاب‌های هاشمی رفسنجانی را عرضه می‌کند حضور یافته است. از نکات دیگری می توان برشمرد این‌است که کتاب صراحتنامه هاشمی رفسنجانی از نمایشگاه کتاب جمع‌آوری شده است.

صراحت نامه متن گفتگو با آیتالله هاشمی رفسنجانی در مورد نامه وی به مقام معظم رهبری، دیدگاههایش در خصوص مناظرات انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸، حضور تعدادی از مسئولان فرهنگی سابق کشور در شبکههای ماهوارهای، آزادسازی ماهواره، فعالیتهای شبکههای ماهوارهای فارسی زبان و بی بی سی و... به چاپ رسیده است.