به گزارش افکارنیوز، آخرین روز ثبت نام کاندیدا در حالی به پایان رسید که محمود احمدی نژاد بار دیگر گامی فراتر از قانون برداشته و دست به اقدامات نسنجیده زد.

وی در حالی اسفندیار رحیم مشایی را برای ثبت نام ریاست جمهوری همراهی می کرد که به گفته خود اولین روز ممرخصی اش طی هشت سال گذشته است(هر چند ما هنوز مرخصی یازده روزه وی را فراموش نکرده ایم).

البته تنها محمود احمدی نژاد نبود که امروز را مرخصی گرفته بود گویا تعداد زیادی از اعضای دولت در مرخصی به سر می بردند که از جمله انان شیخ الاسلامی، نیکزاد، شیخان و احمدی(مدیران روابط عمومی) و جمعی دیگر از کارکنان نهاد مشایی را همراهی می کردند گویا امروز نهاد ریاست جمهوری به دلیل کاندیداتوری مشایی رو به تعطیلی بوده است.

رییس جمهور در حالی تا نهایت ممکن از جایگاه خود هزینه می کند که تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی به دلیل سخنان و حواشی بسیار رفتارهای وی تقریبا محال به نظر می رسد. انگار همین دیروز بود که محمود احمدی نژاد(در سال ۸۴) در سفرهای استانی خود پیش از انتخابات تاکید می کرد که " عده ای چهل میلیارد، پنجاه میلیارد در جیب خود می گذارند و از این استان به آن استان حرکت می کنند و می خواهند همه عرصه ها را فتح کنند انگار نه انگار که این پول ها از بیت المال است ".

اما امروز محمود احمدی نژاد فردی را در همه سفرهای استانی همراه خود می برد که هیچ سمت دولتی ندارد و در حالی سفرهای خود را غیر تبلیغاتی می خواند که همه جا شعار تبلیغاتی جریان دولت را ذکر کرده و با همراه بردنن مشایی سعی در ایجاد مقبولیت برای وی است.

حال این سوال از سوی افکار عمومی مطرح می شود که چرا محمود احمدی نژاد همه جا از شرایط موجود سوء استفاده کرده و سعی دارد از هر نمدی برای خود کلاهی بسازد؟ آیا رفتار احمد نژاد در سال ۸۴ تنها عوام فریبی بود و او حب قدرت داشت؟