به گزارش افکارنیوز، بازهم باید باور کنیم کمک های مردمی حامی دولت است؟! اینبار در حمایت از اسفندیار رحیم مشایی، نمونه این هزینه ها در خیابان لبافی نژاد و در یک ساختمان هفت طبقه است که همه بخش های آن برای تبلیغات هزینه می شود.

اگر چه این جریان همچنان در سکوت خبری و بدون اعلام موضع رسمی در خصوص کاندیدای اصلی خود در انتخابات کار را پیش می برد اما شنیده شده که فعالیت ستاد انتخاباتی آنها در خیابان لبافی نژاد آغاز به کار کرده است.

این تیم که در یک ساختمان هفت طبقه مستقر است وظیفه طراحی برنامه های تبلیغاتی را بر عهده دارد. از جمله این برنامه ها می توان به آماده سازی " مجله بهار "، " جشنواره شعر بهار " و " جشنواره تئاتر بهار " اشاره کرد.

یکی از اقداماتی که در این ساختمان هفت طبقه در حال انجام است بررسی سخنرانی های مشایی، و آماده سازی کلیپ های تبلیغاتی وی است. همچنین پوسترهایی با عکس وی آماده شده که برخی از آنها در حال حاضر بر روی اینترنت منتشر شده اند.

گفته می شود این تنها یکی از ساختمانها و تیم های تبلیغاتی این جریان است و گروه های دیگری نیز در حال فعالیت تبلیغاتی هستند.