به گزارش افکارنیوز، سید علی‌محمد دانشی امروز اظهار کرد: اکنون فضا پس از ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری برای تحلیل آینده آسان‌تر از گذشته شده است.

دبیر حزب موتلفه استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: گروه‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی اکنون با توجه به حضور کاندیداها، برنامه‌های خود را تدوین می‌کنند و به یقین بسیاری از برنامه‌های از پیش تعیین شده اکنون دچار تغییر آن هم از نوع محسوس خواهند شد.

دانشی تصریح کرد: جریان اصولگرایی تا پیش از حضور افراد و ثبت‌نام‌ها با یک استراتژی وارد شده بود و اکنون بی‌شک به گونه‌ای دیگر باید برای حضور و موفقیت در انتخابات برنامه‌ها را تدوین کرد.

این فعال سیاسی ادامه داد: اکنون همه پیش‌بینی‌های گذشته در ارتباط با همسویی برخی جریان‌ها درست از آب درآمده و می‌بینیم که جریان انحرافی و عقبه فتنه همراه باهم و با برنامه‌ای حساب شده در حال تدارک سناریوی خود هستند.

دانشی گفت: در این ‌جا اصولگرایان باید به صورت منسجم و با همه توان در قالب وحدت و همگرایی وارد عرصه شوند و بدانند که مردم هرچند در برخی موارد از جمله اقتصادی دلخوری‌هایی دارند، اما آن را به پای جریان اصولگرا نمی‌نویسند.

دبیر حزب مؤتلفه کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: با همه این ترفندها که جریان انحرافی و فتنه به کار گرفتهاند در انتخابات آینده با شکستی از نوع سنگین و تاریخی روبرو خواهند شد.