به گزارش افکارنیوز، علی لاریجانی صبح امروز ابراز امیدواری کرد: ماه رجب که شهر‌الله است مایه خیر و برکت و سرافرازی برای عموم مسلمانان باشد و استغفار و روزه‌داری امت ما در این ماه بزرگ باعثخشنودی خدا گردد.

رییس قوه مقننه در ادامه با اشاره به روایتی از امام محمد باقر(ع) گفت: گسترده‌ی علمی آن حضرت در شرایطی که نقل روایات ممنوع بود، به حدی بود که عملا همه طالبان علم را به سوی خود می‌کشاند.

وی خاطر نشان کرد: از دیگر مبارزات امام(ع)، مبارزه با اسرائیلات بود که با شگردهای خاصی وارد فرهنگ اسلامی گردید و حجم زیادی از اخباری که بعدها به عنوان علائم ظهور در منابع اسلامی منتشر شد در اصل متعلق به کعب‌الاحبار و در قلمرو اسرائیلات محسوب می‌گردد که از سادگی گروندگان فرق اسلامی بهره گرفته می‌شد.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امام در مقابل این گرایش دروغین اسلامی با صراحت ایستادگی نمود و حتی در مواجه با فردی که نقلی از کعبالحبار کرد و آن سجده صبحگان کعبه در برابر بیتالمقدس بود فرمود تو و کعبالاحبار و هر دو دروغ میگویید ودر حالی که به شدت ناراحت بود فرمود خدا بقعهای محبوبتر از کعبه روی زمین نیافریده است.