به گزارش افکارنیوز، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح کردن مرخصی روز گذشته رئیس جمهور برای همراهی اسفندیار رحیم مشایی در ستاد انتخابات کشور، گفت: رئیس جمهور هر روز که به پایان مسئولیتش نزدیک‌تر می‌شود، رفتارهای غیر قانونی‌اش بیشتر نمایان می‌شود و متأسفانه وی راهی را می‌رود که هیچ اعتباری را برای خود باقی نخواهد‌ گذاشت.

وی افزود: توجیه اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید مرخصی گرفته‌ام، تا برای ثبت نام با مشایی به وزارت کشور بیایم، مانند این است که رئیس جمهور برای انجام یک کار خلاف مرخصی گرفته باشد و فردی مثل رئیس جمهور حق ندارد برای خلاف کردن مرخصی بگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: همراهی مشایی توسط رئیس‌جمهور خلاف بود؛ مرخصی گرفتن حتی اگر درست هم باشد که اصل آن نادرست است، توجیه خلاف رئیس جمهور را نمی‌کند.

دهقان خاطرنشان کرد: مرخصی گرفتن برای رئیس جمهور مضحک است و معنی ندارد. رئیس جمهور تا زمانی‌که بر سر‌کار است، باید کشور را اداره کند؛ رئیس جمهور لابد باید از رهبری معظم انقلاب مرخصی بگیرد؟ لذا این حرف خنده دار است.

وی تصریح کرد: در ۳۴ سال گذشته هیچ رئیس جمهوری حق نداشته مرخصی بگیرد چرا که این کار بیمعنی بوده لذا این حرف برای توجیه کار خلاف رئیس جمهور، حرف بیمعنایی است و قابل اعتنا نیست و مرخصی گرفتن، توجیه خطا نیست.