به گزارش افكارنيوز،عباسعلی کدخدایی، با اشاره به آغاز بررسی صلاحیت ثبتنامکنندگان انتخابات ریاستجمهوری، اظهار کرد: امروز جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری تشکیل شد و ما امیدواریم در مهلتهای مقرر نتایج را به وزارت کشور اعلام کنیم.

وی یادآور شد: وزارت کشور لیست ۶۸۶ نفره ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری را برای ما ارسال کرد و ما هر روز در جلسات هیات مرکزی نظارت به بررسی صلاحیت‌ افراد اقدام می‌کنیم.

این عضو و سخنگوی شورای نگهبان هم چنین گفت: در جلسه امروز هیات مرکزی نظارت حضور رییسجمهور در وزارت کشور مطرح شد و همه اعضا معتقد بودند که حضور ایشان در معرفی یکی از کاندیداها در وزارت کشور بر اساس ماده ۶۸ قانون انتخابات تخلف محسوب میشود و مراتب نیز به قوه قضاییه اعلام خواهد شد.