به گزارش افکارنیوز،در این کارگاه که با شرکت جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده و پژوهشکده و حضور پرشور دانشجویان برپا شد، مقالات زیادی درباره کاربرد فن آوری هسته یی در حوزه علوم دامی، دامپزشکی و آبزیان مدیریت خاک، آب و تغذیه گیاه زراعت و اصلاح نباتات و کنترل آفات، بیماریها، علفهای هرز و اصول نگهداری مواد غذایی ارائه شد.