به گزارش افکارنیوز، پس از آنکه کمیسیون تلفیق مجلس لایحه بودجه ۹۲ کشور را که از سوی دولت به مجلس تقدیم شد مورد رسیدگی قرار داد و بندهایی را از آن حذف و بندهایی را به آن الحاق کرد دولت در اعتراض به این تغییرات گسترده از مجلس به شورای نگهبان شکایت کرد.

به گفته یکی از نمایندگان روز گذشته شورای نگهبان با حضور نمایندگانی از دولت و مجلس جلسه ای برگزار کرد و در نتیجه جلسه که شورای نگهبان اعلام کرد کار مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه ۹۲ در چارچوب قانون بوده و کمیسیون تلفیق غیرقانونی عمل نکرده است.

به گزارش افكارنيوز ، انتقاد دولت این است که کمیسیون مجلس شاکله بودجه را به کلی به هم ریخته است.