به گزارش افكارنيوز،رضا طلایی نیک با اشاره به اقدام روز گذشته رئیس جمهور در همراهی با مشایی به عنوان کاندیدای انتخاب ریاست جمهوری اظهار داشت: رفتار انتخاباتی و حمایتی آقای احمدی نژاد از مشایی اوج اراده برای بقا در قدرت است.

این کارشناس امور راهبردی گفت: حضور بدون ملاحظه احمدی نژاد و رفتارهای نامناسب در حمایت از مشایی بدعت غیرارزشی و سنت شکنی در نظام بود با ورود بی مهابای احمدی نژاد در حمایت از مشایی، زمینه سوء استفاده از امکانات دولتی در انتخابات تشدید خواهد شد.

طللایی نیک از نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات خواست تا برای بازدارندگی از استفاده از ظرفیت های دولت در انتخابات جدیت هوشمندانه داشته باشند.

جانشین معاون نظارت مجلس درباره ثبت نام هاشمی رفسنجانی به عنوان کاندیدای انتخابات نیز گفت: ثبت نام آقای هاشمی محصول سقوط آزاد آقای احمدی نژاد در جامعه و خلاء نامزد در اردوگاه اصلاح طلبان بود. هر چند ورود آقای هاشمی به رونق رقابت ها و افزایش مشارکت کمک می کند اما در گردش طبیعی قدرت و فضای مساعدت برای اصلح گزینی، محدودیت ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه انتخابات آتی با دو قطب اصلی و یک قطب فرعی رقم خواهد خورد گفت: قطب اصلاح طلبان به محوریت هاشمی و قطب اصولگرایان و قطب فرعی حامیان دولت به محوریت مشایی آرایش نهایی انتخابات خواهد بود.

طلایی نیک ادامه داد: با ورود هاشمی رفسنجانی، اصولگرایان برای رسید به نامزد واحد مصمم تر می شوند و البته با احتمال عدم تایید مشایی، قطب فرعی انتخابات بین اصولگرایان و اصلاح طلبان تجزیه خواهد شد. یعنی حامیان دولت بین نخبگان و مردم با عدم تایید مشایی بین هاشمی و نامزد اصولگرایان تقسیم می شود.

جانشین معاون نظارت مجلس ادامه داد: با شکل گیری قطب سه گانه انتخابات و عدم زمینه تایید نامزدهای شاخص تعداد نامزدهای نهایی کاهش می یابد و تعداد نامزدهای باقی مانده در انتخابات ریاست جمهوری یک رقمی خواهد شد.