به گزارش افکارنیوز، صادق واعظ‌زاده که در جمع اساتید و دانشجویان سخن می‌گفت با اشاره به اینکه قطع رابطة ایران و آمریکا توسط آمریکا صورت گرفته و پس از آن بود که امام(ره) این رابطه را رابطة گرگ و میش توصیف و از قطع آن ابراز خرسندی کردند، تصریح کرد: رابطة ایران و آمریکا در صورتی قابل برقراری است که آمریکا سیاست خصمانه خود را در قبال ایران تغییر دهد و البته تجربة کشورهای دیگر نشان داده که برقراری رابطه با آمریکا به معنای رفع مشکلات ما با آمریکا نخواهد بود همچنان که با وجود برقراری رابطة بین آمریکا و روسیه هنوز سرمایه‌گذاری مناسب از سوی آمریکایی‌ها در روسیه نشده و حتی در موضعی کاملاً خصمانه آمریکا نتیجة انتخابات ریاست جمهوری روسیه را زیر سؤال برد.

واعظ‌ زاده، عزت و مصلحت را دو بال سیاست خارجی جمهوری اسلامی عنوان کرد وگفت: باید بر اساس حکمت مشخص کنیم که در سیاست خارجی خود کجا تعامل و کجا مقابله کنیم.
وی‌ تأکید کرد با همکاری حلقة مشاوران خود و با اشراف کامل به رویکردهای سیاسی آمریکا، سیاست قاطع و عاقلانه‌ای در قبال آمریکا طراحی کرده که درصورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب عزت و مصلحت نظام اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سایر حوزه‌های سیاست خارجی از جمله مذاکرات هسته‌ای، سیاست‌های بسیار روشنی در چهارچوب اصول و منافع جمهوری اسلامی تدوین کرده است. در مورد مسالة هسته‌ای گفت: براساس نظریة «بازدارندگی هسته‌ای» از آنجا که ایران مورد تهدید نظامی قرار گرفته، کشورهای غربی انتظار دارند که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای باشد ولی جمهوری اسلامی اساساً اعتقادی به نظریة بازدارندگی هسته‌ای ندارند و معتقد است ما وضعیتی داریم که بدون بمب هسته‌ای نیز حتی بزرگترین قدرت‌ها در صورت حمله به ایران هزینة بسیار گزافی را خواهند پرداخت که تجربة دفاع مقدس مؤیدی بر این امر است. در واقع ایران نظریة «بازدارندگی غیر هسته‌ای» را به دنیا عرضه کرده که براساس آن هیچ نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به سوالي دربارة آيندة سوريه و سياست جمهوري اسلامي در قبال حكومت اسلامي گفت: علي رغم تمام اشكالاتي كه به نظام سوريه و نحوة برخورد آن با مخالفان وارد است سوريه را خط مقدم دفاع از ايران ميدانيم و معتقديم اگر نظام سوريه ساقط شود، توان بازدارندگي ما تضعیف میشود و پس از آن به سراغ لبنان و عراق خواهند رفت و لذا سياست حمايت از دولت سوريه و جلوگيري از ساقط شدن آن را به نفع ملت و دولت ايران ميدانم.