به گزارش افکارنیوز، حضور دقیقه نود اسفندیار رحیم مشایی با رئیس جمهور در وزارت کشور به منظور ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در حالی که در سوی دیگر هاشمی رفسنجانی نیز خود را به وزارت کشور رسانده بود موجب ازدحام جمعیت در این مکان شد.

در دو عکس از باشگاه خبرنگاران جوان لحظه خروج رئیس جمهور و مشایی از سالن نام نویسی نامزدها دیده می شود که رئیس جمهور به سختی خود را از درب سالن بیرون می کشد. مشایی در آن سوی در ایستاده و رئیس جمهور را تماشا می کند.