حجت السلام والمسلمين حيدر مصلحي وزير اطلاعات پس از اتمام جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص دستگيري شركت هرمي اوريفليم اظهار داشت: اين شركتها با پشتوانههاي بيروني با توجه به اينكه به هيچ وجه موضوع اقتصادي را دنبال نميكنند، تحت هدايت و حمايت سرويسها قرار دارند كه ما بلافاصله پس از آنكه متوجه شوند و بخواهند حركتهايي را انجام دهند با آنها برخورد ميكنيم.

وزیر اطلاعات در خصوص حسین موسویان اعضای تیم هسته‌ای دولت اصلاحات که به جاسوسی متهم بود، اظهار داشت: آنچه که در خصوص آقای موسویان گفته می‌شود بر اساس اسناد و اطلاعات ماست و این بر اساس تعاریف وزارت اطلاعات از مصادیق جاسوسی است به همین دلیل ما بر اساس مستندات خود اطلاعیه ای صادر کرده و موسویان را جاسوس خواندیم
وزیر اطلاعات با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم دستگاه قضا را زیرسؤال ببریم، افزود: قوه قضاییه ممکن است بر اساس قوانین خود که ممکن است ضعف یا مشکلی نیز وجود داشته باشد حکمی صادر کند بنابراین تبرئه وی توسط دستگاه قضا بیانگر آن نیست که جاسوس نباشد؛ چرا که بر اساس اسناد ما ایشان جاسوس محسوب می‌شود.
وی از ارسال اسناد و مدارک در این رابطه به دستگاه قضایی خبر داد.