کامران نجف زاده، خبرنگار شبکه خبر، بامداد امروز از پاریس به تهران بازگشت.منبع: فارس