به گزارش افکارنیوز تقدیر جاسبی گویا رفتن از دانشگاه آزاد است اما اینکه چه کسی جای او را خواهد گرفت و جانشین او از کدام گروه و نحله سیاسی است و به کدام یک از گروه های درگیر در ماجرای دانشگاه آزاد نزدیک تر است،موضوعی است که به اتفاقات پیش روی این دانشگاه بستگی دارد.

کشمکش هیات موسس دانشگاه آزاد و دولت برای در اختیار داشتن مدیریت این دانشگاه در آخرین باز نگری اساسنامه به صورت آشکاری به نفع دولت به پایان رسید.
با اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نفر از اعضای هیات علمی منتخب این شورا برای عضویت هیات امنای دانشگاه را کاهش داد اما با ترکیب جدید هم حامیان دولت دست بالا را در هیت امنا خواهند داشت. شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از آن هم اساسنامه دانشگاه آزاد را زیر تیغ اصلاح برده بود و پنج عضو هیات علمی دانشگاه ها به انتخاب این شورا رابه ترکیب هیت امنا اضافه کرده بود. هرچند ۲نفر از اعضای هیت علمی دانشگاه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی کاسته شد اما با وجود وزیر علوم و وزیر بهداشت در جمع هیت امنا همچنان قدرت تصمیم گیری به نزدیکان دولت تفویذ شده است.
پیش از آخرین اصلاحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس نامه دانشگاه آزاد علیرضا ذاکانی نائب رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس از تدبیر رهبری برای غیر خصوصی و غیر دولتی ماندن این دانشگاه سخن گفته بود اما شورای عالی انقلاب فرهنگی باز هم بر مصوبه خود مبنی بر حضور ۳ عضو هیت علمی دانشگاه ها در هیت امنا تاکید کرد.
به این شرط که این افراد سمت مدیریتی و حکومتی نداشته باشند. با همه این تغییرات به نظر می رسد که اولین پیامد تشکیل هیت امنای جدید قطعا کنار گذاشته شدن عبدالله جاسبی از ریاست دانشگاه آزاد خواهد بود چرا که در این ۵ سال بیشترین انتقاد دولتی ها متوجه شخص او بوده و مطمئنا این برکناری کف خواسته مسئولان دولت خواهد بود.
در آخرین اصلاحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساسنامه دانشگاه آزاد دست هیات موسس از تاثیر گذاری بر روند این دانشگاه کوتاه شده است و حتی اختیار امضا حکم اعضای هیات امنا که پیش از این در دستان رییس هیات موسس بود به رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است.
اما هنوز قدرت نفوذ موسسان دانشگاه آزاد در این دانشگاه بیش از آن است که در ظاهر به نظر می رسد.

میانه روی در جمع رادیکال ها

از جمله اسامی مطرح محمدرضا عارف است که نام او بیش از دیگرا ن برای ریاست دانشگاه آزاد مطرح می شود.
او که معاون اولی دولت اصلاحات را در کارنامه خود دارد در حال حاضر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. نزدیکی عارف به مواضع سیاسی اصلاح طلبان میانه رو بدون در نظر گرفتن سابقه ریاست بر هیات مدیره بنیاد باران هم واضح است اما آنچه او را باب میل هر دو گروه می کند میانه روی و تعادل در مواضع اش است. عارف دارای مدرک فوق لیسانس مخابرات و دکترای برق از دانشگاه استانفورد آمریکا بوده و عضو هیات موسس دانشگاه آزاد است. عارف همچنین ریاست بر دانشگاه تهران در دورا ن رییس جمهوری هاشمی رفسنجانی را در کارنامه خود دارد.

چراغ خاموش در میانه بازی

با وجود مواضع میانه روانه عارف برخی اقبال محمد حسن شجاعی فرد را برای ریاست بر دانشگاه آزاد بیشتر می دانند او از جمله افرادی است که پیش از اصلاح مجدد اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیت امنای این دانشگاه معرفی شد. نزدیکی شجاعی فرد به مواضع دولت اورا تبدیل به گزینه مطلوب حامیان دولت برای تصدی این پست کرده است. به گفته برخی منابع آگاه بحثریاست او بر دانشگاه آزاد در محافل تصمیم گیر حتی از محمد رضا عارف جدی تر است.

مستور و پرده پوش و راز دار

فرهاد دانشجو گزینه دیگری است که مزیت حمایت شدن از طرف حامیان دولت را دارا است اما به گفته نزیکانش او قصد ندارد به هیچ وجه این پست را بپزیرد.
استعفای فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه تربیت مدرس در آستانه عضویت در هیت امنای دانشگاه آزاد شایعه نشستن او به جای جاسبی را قوت بخشید. اما او بعدها اعلام کرد که برای استعفا از دانشگاه تربیت مدرس دلایل شخصی داشته و این موضوع ارتباطی به دانشگاه آزاد ندارد.
نزدیکان او هم بر این عقیده اند که قطعا فرهاد دانشجو ریاست دانشگاه آزاد را نخواهد پذیرفت.

گزینه ای برای اجماع

حمید میرزاده هم بخت تکیه زدن بر مسند جاسبی را دارد. او از اعضای هیت موسس دانشگاه آزاد است و در دولت هاشمی رفسنجانی رییس سازمان برنامه و بودجه بود. نام او از اولین نام هایی است که برای جایگزینی جاسبی مطرح شده است و همچنان یکی از گزینه هایی است که برای ریاست دانشگاه آزاد مطرح است.
نام های دیگری که برای این پست مطرح شدند در حد گمانه زنی باقی ماندند و اقبالی به آنها نشان داده نشد.
این چهار نفر بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفته اند و این روزها که رفتن جاسبی قوت گرفته نام آنها همچنان بیشتر شنیده می شود.

منبع:سالنامه شرق