معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: اگرچه طرح یک فوریتی مجلس برای افزایش تعطیلی عید فطر به ابتکار خود مجلس بود اما دولت نیز با این طرح موافق است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سید محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: ظاهراً این موضوع هفته آینده در چند کمیسیون مجلس بررسی بیشتری خواهد شد.

وی جایگزینی تعطیلات سه روزه عید فطر با تعطیلات دیگر سال را مباحثی فنی دانست و گفت: این موضوعات باید با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با ملاحظات ملی و کارشناسی تصمیم گیری شود.

میرتاج الدینی اظهار داشت: فکر می کنم با توجه به یک فوریتی بودن این طرح، مجلس بتواند به نتایجی برای عید فطر امسال برسد.

وی درخصوص کاهش ساعات ادارات در ماه رمضان نیز گفت: در این باره هم باید تصمیماتی اتخاذ شود که میان ساعت کاری کارگران و کارمندان هیچ تبعیضی رخ ندهد.