دانشمندان استراليايي مدعياند ميتوانند با يك فرمول رياضياتي كسي را كه واقعا عاشق شما است و دوستتان دارد، پيدا كنند.

به گزارش ایسنا، محققان می‌گویند: دانش ریاضیات سال‌های مدیدی است که توانسته بسیاری از معادلات پیچیده را حل کند و اکنون هم با یک فرمول ریاضی می‌توانید دریابید که چه کسی واقعا دوستدار شما است.

در این پژوهش محققان آنچه را که هر دو جنسیت زن و مرد در فرهنگ‌های مختلف جذب آن می‌شوند، مورد مطالعه قرار دادند.

محققان معتقدند كه با محاسبه نسبت دور كمر به دور استخوان لگن مي توانيد دريابيد كه چه كسي در ابراز علاقه به شما صادق تر و با وفاتر خواهد بود!