بسياري همسطح شدن قيمت نان يارانهاي با قيمت نان آزاد را محتملترين اتفاق ممكن پيشبينيميكنند. در حال حاضر قيمت هر كيلو آرد يارانهاي ۷۵ ريال و قيمت هر كيلو آرد آزاد ۴۱۰ تومان است كه اين تفاوت نرخهاي متفاوتي را براي نانهاي يارانهاي و آزاد رقم زده است.

این درحالی است که در حال حاضر تنها می‌توان در مورد نرخ آرد آزاد سخن گفت در حالی که با هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه حامل‌های انرژی مورد نیاز نانوایی‌ها نیز حذف می‌شود. موضوعی که نمی‌توان در حال حاضر تخمین قابل قبولی از افزایش قیمت این حامل‌ها و تاثیر آن بر قیمت نان ارائه کرد.

در عین حال چندی قبل وزیر بازرگانی اعلام کرد: در شرایط فعلی هزینه آرد کمتر از ۱۰ درصد کل قیمت تمام شده نان است یعنی در نان ۳۰۰‌تومانی سهم آرد ۳۰ تومان هم نیست لذا سهم آرد سهم بزرگ در قیمت تمام شده نان نیست چرا که هزینه‌های کارگری، اجاره، آب، برق و سایر هزینه‌ها بالاست و در واقع ما تنها درباره آرد این تغییر قیمت را دنبال می‌کنیم.

مهدی غضنفری افزود: پیش‌بینی‌ ما این است که نان در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ارزان‌تر از نان آزاد پز خواهد بود. علتش این است که آزادپز از آرد ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومانی استفاده می‌کند ولی ما در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، آرد را به قیمت ۳۰۰ تومان از نیمه دوم سال عرضه می‌کنیم.

همچنین وزیر بازرگانی چند روز قبل در این خصوص اعلام کرد: یارانه نان امسال هدفمند و قیمت آرد نیز واحد می شود. در این راستا طرحی که وزارت بازرگانی پیشنهاد داده، این است که بعد از اینکه رئیس‌ جمهور هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرایی کرد، وزارت بازرگانی بتواند از همان روز، آرد را با قیمت‌های جهانی به نانواها ارائه دهد. به‌گفته مهدی غضنفری، هم اکنون قیمت آرد یارانه‌ای حدود ۷۵ ریال و قیمت آرد برای آزادپزها، ۴۵۰ تومان است.

بنابراین قیمتی که تصور می کنیم بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی خواهد شد، بین دو قیمت مذکور خواهد بود.
بحث بر سر اين موضوع از همان ابتداي سال جاري با سخنان معاون وزير بازرگاني آغاز شد. حميد عليخاني معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران از سناريوهاي مختلف وزارت بازرگاني كه در دست بررسي است خبر داد كه از جمله آنها ميتوان به حذف يكباره يارانه نان اشاره كرد. به گفته او وزارت بازرگاني به دنبال آن است تا در یک مرحله از بحث یارانه آرد و نان خارج شود.