یکی از دانشجویان حاضر در نشست شب گذشته رئیس‌جمهور با جمعی از فعالان دانشگاهها بخشی از سخنان احمدی‌نژاد در این دیدار را اینگونه بیان کرد: احمدی ‌نژاد در این جلسه با بیان اینکه سال ۶۶ و ۶۷ ‌یک موتور ۱۲۵ داشتم و با آن به دانشگاه رفت‌وآمد می‌کردم، گت: اما به خاطر اینکه صاحب یک فرزند شدم، موتورم را فروختم و یک ماشین ژیان خریدم.

آتی نیوز نوشت: رئیس‌جمهور یادآور شد: البته یک نفر دیگری با بنز به دانشگاه می‌آمد اما به من می‌گفت شما طرفداران سرمایه‌داری هستید!

احمدی‌نژاد در ادامه اینگونه نتیجه گرفت که نمی‌گویم ملاک بنز یا ژیان است اما وقتی دسته‌بندی اصل می‌شود، ‌معیارها کم‌رنگ خواهد شد.