به گزارش افکار به نقل از واحد مرکزی خبر بشار اسد پنجشنبه گذشته با صدور فرمان هایی تدابیری در مسیر ارتقای وضع اقتصادی مردم اتخاذ کرد.

محمد ناجی عطری از سپتامبر سال ۲۰۰۳ به نخست وزیری سوریه برگزیده شده بود.

مردم سوریه در راهپیمایی های میلیونی در سراسر این کشور با عنوان " وفاداری به وطن " امروز حمایت خود را از بشار اسد رئیس جمهور و نظام سیاسی این کشور اعلام کردند.

در همین حال خبرگزاری سوریه اعلام کرد بشار اسد ، رئیس جمهور سوریه ناجی عطری را به سمت نخست وزیر موقت این کشور منصوب کرد.