صادق مدیا - میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی که چندی پیش در بستر بیماری بود، چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه ۹۰ دارفانی را وداع گفت.
چند روز گذشته، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با ایشان دیدار و عیادت کرده بودند.