به گزارش مهر علی فتح الله زاده که سه شنبه شب به بازیکنان استقلال وعده داده بود در صورت برتری مقابل پرسپولیس، پاداش دریافت خواهند کرد، پس از برتری مقابل سرخپوشان پایتخت، به هر کدام از بازیکنان استقلال 5/2 میلیون تومان پاداش داد.