مطالبه رسمي جمهوري اسلامي ايران براي پيگيري دريافت خسارات ناشي از جنگهاي جهاني اول و دوم را امروز رييسدفتر و مشاور رييسجمهور در همايش ايران پل پيروزي اعلام كرد.

به گزارش ایسنا، اسفندیار رحیم‌مشایی گفت: این اعلام آغاز حرکتی بزرگ برای کسب و ثبت افتخاری دیگر در تاریخ ملت ایران است.

وی با اشاره به تلاش ارزشمند پژوهشگران و روشنفکران آزاده برای جمع‌آوری اسناد آن دوران خاطرنشان کرد: به دستور رییس‌جمهور موضوع خسارت ناشی از جنگ جهانی اول و دوم در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: فرآیند پیگیری این مطالبه در حوزه‌های مختلف از جمله مستندسازی، پیگیری حقوق ملی و بین‌المللی و اطلاع‌رسانی در حال اجراست و به زودی شرح اقدامات به اطلاع ملت بزرگ ایران خواهد رسید.

رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به خسارات مادی و معنوی ایران در خلال دو جنگ جهانی خاطرنشان کرد: مردان و زنان بسیاری در سال‌های نخست روزهای اشغال ایران تا به امروز زخم‌های خود را در سینه نگاه داشتند و فراوان بودند کسانی که این زخم را با خود یدک می‌کشیدند و هیچ‌گاه فرصت بروز آن را نیافتند.

مشایی خسارات جنگ را در ابعاد مختلف مادی، جانی و روحی بسیار سنگین خواند و پیگیری حقوقی آن را برای ملت ایران محفوظ دانست.

وی گفت: دریافت خسارت مالی تنها بخشی از موضوع غرامت است. فلسفه اصلی این کار نشان از بیداری، شجاعت و استواری یک ملت برای احقاق حق خود دارد.

مشایی اصل ظهور انقلاب اسلامی را قرار گرفتن در جایگاه شایسته خود دانست و افزود: انقلاب اسلامی قبل از آن‌که معادله غرب را در خاورمیانه بر هم زند و قبل از آن‌که براساس آرمان‌های اسلامی و مکتب اهل بیت(ع) نگاه و موضوع تغییر بنیان‌های جهانی را مطرح کند، بیدارباشی برای ملت ایران بود که نقش گذشته خود را دریابد.

وی تاکید کرد: مطالبه تاریخ، اکنون به معنای دریافت خسارت از سوی اشغالگران در خلال جنگ جهانی اول و دوم نیست، بلکه موضوع بزرگتر از این مباحثاست. به گفته تاریخ‌نگاران اگر بیش از پنج میلیون نفر از ایران در جنگ جهانی کشته شده باشند این یعنی صفر کردن تاریخ یک بشر، یعنی عقب‌ماندگی یک کشور، این‌ها مطالباتی است که ما به دنبال آن هستیم.

او پیگیری دریافت خسارت از کشورهای اشغالگر را در جنگ جهانی اول و دوم به مانند پرچمی برافراشته در دست ایرانیان توصیف کرد و گفت: ملتی که امروز آماج سنگین‌ترین تبلیغات دشمنان بوده و همواره مورد ظلم قرار گرفته است، به دنیا نشان خواهد داد برای احقاق خود ایستاده است و گامی به عقب نخواهد نشست.

رییس دفتر رییس‌جمهور مطالبه امروز را نشانه زنده بودن ملت ایران و مکتب الهی این سرزمین دانست و افزود: مکتب ایران برخلاف مکاتب اشغالگران که همواره بر نژادپرستی و توسعه قدرت استوار بوده، مکتب خداپرستی، انسانیت و مظهر عدالت علوی و عزت حسینی است.

وی تصریح کرد: زمان خم شدن قامت ایران به پایان رسیده و فصل عرض اندام قامت رعنای ایران فرا رسیده است، این فرصت را غنیمت بشماریم.