در پی ادعای یک مقام قضایی کویت مبنی بر آنچه که به عنوان کشف شبکه جاسوسی ایرانی خوانده شده است، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان این ادعاها را کذب و بی اساس خواند.

به گزارش مهر‍ این مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان گفت: این موضوع هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران و یا اعضای سفارت کشورمان نداشته و انتساب چنین ادعایی به ایران از سوی دستگاه قضایی کویت غیر مسئولانه است.

وی افزود: به هنگام طرح ادعای کشف این شبکه در سال گذشته نیز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شدیداً اعتراض کرد و متعاقباً مسئولان کویتی هرگونه ارتباط موضوع را با ایران تکذیب کردند.

به گفته این مقام آگاه طرح مجدد این موضوع پس از گذشت یک سال سوال برانگیز بوده و متضمن اهداف خاصی می باشد.