به گزارش افکارنیوز، محمدرضا خان‌محمدی با حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زنجان، اظهار کرد: استقرار واحدهای صنعتی در کشور با توزیع نخبه‎ها در مناطق مناسب نیست که این امر موجب هدررفت سرمایه می‌شود. ورود علم و صنایع تبدیلی در صنعت کشور امری ضروری است تا بتوانیم از پتانسیل‎های موجود بهترین استفاده را در راستای توسعه کشور و آن‌چه در خور شأن ملت است، برداریم.

وی تصریح کرد: علی‌رغم همه تلاش‎های صورت گرفته در صنعت نانو امروز شاهد تبدیل ثروت از نانو نیستم و آن را به کشورهای دیگر واگذار کرده‎ایم.

وی با اشاره به نزدیکی ایام انتخابات ریاستجمهوری، خاطرنشان کرد: همه مسوولان دست در دست یکدیگر دولت دهم را تا آخرین روز در انجام طرحها و برنامههایی که داشت حمایت کنند و باید توجه داشت انتقادات به صورت دوستانه طرح شود و همبستگی و اتحاد جمعی حفظ شود.