به گزارش افکارنیوز، در ابتدای این نامه، ضرباهنگ انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تا پیش از حضور هاشمی کُند توصیف شده و خطاب به هاشمی رفسنجانی آمده است: حضور شما موجی از شادی ایجاد کرد و دل دوستداران ایران اسلامی را به آفریدن حماسه سیاسی گرم کرد. حضور خودجوش مردم و به خصوص جوانان در هنگام ورود حضرتعالی به وزارت کشور گواه ماست. حضور شما دل‌ها را گرم کرد، امیدها را شعله‌ور ساخت و جنب و جوشی در دل جامعه انداخت.

در بخش‌هایی از ادامه نامه، با اشاره به احراز نشدن صلاحیت هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ابراز عقیده است: رد صلاحیت شما غبار یأس را بر دل‌ها و جان‌ها افشاند و حیرت و حیرانی را در نگاه خرد و کلان جامعه نشاند. خبر چنان شوک‌آور بود که باور کردنش دشوار می‌نمود. چگونه می‌توان باور کرد که هاشمی رد صلاحیت شده باشد، با وجود اینکه هیچ‌کدام از مدعیان امروزی نیم‌پاره از هزارپاره فضیلت هاشمی را ندارند و هیچ‌کدام از نیروهایی که در آغاز نهضت اسلامی فعال بوده و اکنون در قید حیات هستند، سابقه درخشان هاشمی را ندارند و همانند شما در راه ایران اسلامی فداکاری نکرده و هیچکدام مورد هجمه عنیف قرار نگرفته‌اند. نقش شما در تاریخ معاصر ایران را دوست و دشمن نمی‌توانند نادیده بگیرند. در سال ۹۲ صداقت شما و درستی تدبیرتان بیش از همه وقت به باور مردم، با گرایش‌های مختلف نشسته است.

نگارندگان در بخش دیگری از این نامه، با انتقاد از سیاست‌های دولت نهم و دهم و سخت دانستن این دوران، اظهار کرده‌اند که اوضاع پریشان اقتصادی مردم کشور را در شرایط سختی قرار داده است و در ادامه نیز با بیان این اعتقاد که جایگاه ریاست جمهوری فروکاسته شده است، حضور هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری را موجب کسب آبروی بیشتر این جایگاه دانسته‌اند.

در ادامه نامه، خطاب به هاشمی رفسنجانی آمده است: وقتی تاریخ ایران بعد از انقلاب را مطالعه می‌کنیم هیچ زمانی به خاطر نمی‌آوریم که هاشمی مأیوس باشد. امروز هم ما به تدبیر و ذکاوت و درایت شما که حاصل تجربه و مجاهدت‌های نیم قرن اخیرتان است باور داریم و نیز ایمان داریم که امید، بذر هویت ماست.

در پایان این نامه، نگارندگان خطاب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردهاند: باور داریم آبرو و موقعیت امروز شما سرمایه کمنظیری برای نسل جوان و همه کسانی است که دل در گرو آبادانی، عزت و آزادی این ملک دارند و برای رقم زدن سرنوشت خویش احساس مسئولیت دارند. تردید نداریم که میتوان در چارچوبهای قانونی و اخلاقی از حقوق ملت و آینده ایران پاسداری کرد. شاید امروز راهها صعبتر و بدخواهان بیشتر و جهالت دوستان افزونتر باشد اما ما همه صبر پیشه کردهایم و چشم انتظار تدبیر شما هستیم و باور داریم که با تدبیر شما در کوچه یأس نخواهیم ماند.