همزمان با آغاز دور سوم سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه، شماری از اعضای دولت از چهارشنبه هفده فروردین سال جاری با سفر به شهرهای مختلف این استان ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفر های استانی دولت نهم و دهم مشکلات، کمبودها و راههای تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف پیگیری خواهند کرد.


به گزارش مهر، همچنین افتتاح پروژه ها و طرح های عمرانی استان کرمانشاه از دیگر برنامه های سفر اعضای هیئت دولت به شهرستان های این استان است، ضمن اینکه هیئت وزیران با سفر به شهرهای مختلف استان کرمانشاه در جلسات شورای اداری این شهرستانها نیز حضور خواهند یافت.