یکی از خبرگزاری ها از استاندار تهران که بخشی از تعطیلات عید خود را در لبنان گذراند انتقاد کرد.

به گزارش پانا؛ استاندار تهران هفته پیش به لبنان رفته بود.

مرتضی تمدن برای سپری کردن تعطیلات نوروزی به همراه خانواده خود و تنی چند از مسئولان روز دوشنبه هشتم فرودین ماه به لبنان و سواحل زیبای این کشور سفر کرده بود.