عبدالله جعفرعلي جاسبي رئيس دانشگاه آزاد در سي و سومين جلسه شوراي راهبردي مركز علوم و فنآوريهاي پيشرفته(CAST ) با اشاره به سه دهه فعاليت دانشگاه آزاد و ورود به دهه چهارم، گفت: در حال حاضر شاخص فضاي آموزشي دانشگاه بسيار توسعه يافته است و پيشبيني ميشود دانشگاه آزاد تا دو سال آينده از نظر شاخص اعضاي هيات علمي از دانشگاههاي دولتي پيشي بگيرد، ضمن آنكه هماكنون دانشگاه در خصوص شاخص مقالات، رتبه اول را در كشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش فارس، وی افزود: در دهه چهارم اهداف عمده‌ای همچون تغییر ساختار دانشگاه آزاد به صورتی که برای هر استان یک هیات امنا وجود داشته باشد، توسعه شبکه واحد علوم و تحقیقات، به صورتی که در هر استان شعبه‌ای از آن راه‌اندازی شود، رقابت با دانشگاه‌های ممتاز بین‌المللی، تامین هزینه‌های جاری دانشگاه با استفاده از تجاری‌سازی فناوری‌های نوین، توسعه و تقویت مراکز علوم و فناوری‌های پیشرفته در مراکز استان‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

جاسبی خاطرنشان کرد: اعضاء شورای راهبردی بایستی به شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها سفر کرده و بحثتجاری‌سازی فناوری‌های نوین را به صورت جدی دنبال کنند، ضمن آنکه دانشگاه در حال تاسیس شهرک خلاق در واحد دماوند می‌باشد.

رئیس دانشگاه آزاد تصریح کرد: باید در سیستم درآمدزایی دانشگاه تغییراتی ایجاد شود و یکی از راه‌های تامین منابع مالی دانشگاه، حرکت به سمت تجاری‌سازی فناوری‌ها است. امیدوارم در دهه چهارم توسعه دانشگاه آزاد تامین هزینه‌های دانشگاه از طریق تجاری‌سازی فناوری‌های نوین صورت پذیرد.

براساس این گزارش، در سی و سومین جلسه شورای راهبردی مرکز علوم و فن‌آوری‌های پیشرفته(CAST) مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شود تا ضوابط تاسیس، برنامه‌ریزی و کنترل مراکز علوم و فن‌آوری‌های پیشرفته(CAST) استانی را تبیین کند.

همچنين مقرر شد در مراكز استانها، شعب مركز علوم و فنآوريهاي پيشرفته CAST جهت پيگيري امور تجاريسازي فناوريهاي نوين، زير نظر مركز تهران راهاندازي شود و نيز به منظور صرفهجويي در مصرف انرژي، پيادهسازي سيستم شبكه هوشمند انرژي در كليه واحدهاي دانشگاه آزاد انجام پذيرد.