حجتالاسلام محمدرضا آشتياني امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در قم درباره زمان سفر رئيس جمهور و هيئت دولت به اين استان اظهار داشت: سفر رئيس جمهور و هيئت دولت به استان قم در روزهاي آينده انجام ميشود، ولي هنوز زمان دقيق سفر اعلام نشده است.

وی تصریح کرد: استان قم از قبل آمادگی لازم را برای میزبانی از هیئت دولت و رئیس جمهور کسب کرده است و شرایط بسیار مطلوبی در استان قم برای انجام سومین سفر استانی هیئت دولت به خطه مقدس قم فراهم شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی آغاز عملیات آبرسانی به قم را یکی از برکات مهم سفر رئیس جمهور به استان قم عنوان کرد.
وی افزود: با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم افتتاح می‌شود و کام مردم قم با بهره‌مندی از آب گوارا شیرین می‌شود.
آشتیانی گفت: با بهره‌‌برداری از این پروژه مهم انتظار مردم قم برای بهره‌مند شدن از آب شیرین بعد سال‌ها خاتمه می‌یابد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رویکرد اصلی برنامه‌های سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در دور سفر سفرهای استانی فرهنگی است، در این سفر توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی مدنظر قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ایجاد مراکز فرهنگی و ورزشی در مناطق محروم و تازه توسعه‌یافته قم از جمله طرح‌ها و پروژه‌هایی است که در سفر سوم هیئت دولت به قم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: همچنین تقویت و حمایت از مساجد در مناطق مختلف و توسعه کتابخانه‌ها در نقاط مختلف شهر قم از دیگر برنامه‌ها و طرح‌هایی است که در سفر سوم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آشتياني بيان داشت: استان قم يك استان مذهبي و فرهنگي است و بايد با اجراي پروژههاي مختلف فرهنگي زمينه توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر اين استان فراهم شود.