علیرضا معزی مدیر مسئول روزنامه خبر در وبلاگ خود نوشت:
روزنامه خبر از تا اطلاع ثانوی منتشر نمی شود.

برای این تصمیم دلایلی می توان بر شمرد که عمده ترین آن مشکلات هزینه ای و اصرار به نوآوری هایی در عرصه فهم و تجربه رسانه های مدرن و همچنین باز تعریف رابطه های جایگزینی، رقابتی، تعاملی و تکمیلی رسانه های مختلف با یکدیگر است. این روش حدود یکسال و نیم پیش و برای چند ماه تجربه شد و تیم تحریری «‌خبر» برای چند ماه فقط به نسخه رقومی خود تمرکز یافت تا به جای تشتت و تکرار بی هدف خود، ‌در حوزه هایی عمیق تر، هدفمندتر و تبعا کیفی تر شود و آنجا که احساس کرد مجددا " برای او ویژگی های انحصاری نسخه کاغذی، اولویت یافته و لذا به آن نیازمند است و نسخه دیجیتالی، با همه خصایص ممتاز خود نمی تواند آن ویژگی های انحصاری را جبران کند به باز انتشار روزنامه روی آورد.

اگرچنین بده - بستان یا ظهور و افولی برای سایر روزنامه ها شدنی نیست اما می تواند برای روزنامه خبر امکان پذیر باشد زیرا یکی از تفاوت های روزنامه خبر با سایر روزنامه ها در نسبت آن با سایت خود است. در روزنامه ها، رسانه اصلی، خود روزنامه است و رسانه فرعی یا مکمل، سایت آن روزنامه. عمده روزنامه ها، ‌در هر روز یکبار بهنگام می شوند و به عبارتی، تناظر «یک به یک» با مطالب روزنامه دارند. در این بین، چند روزنامه معدود توانسته اند سایت آنلاین داشته باشند که اولا در طول روز، ‌ فعال است و ثانیا به اتکای توانایی های محیط دیجیتال، ‌ قابلیت انتشار مطالب و عکسهای بیشتر و کاملتری را دارد که از این طریق امکان انتشار مطالبی بیشتر و وسیعتر از روزنامه اصلی را فراهم می کند. اما حتی در این روزنامه ها نیز قاعده پیش گفته(اصالت روزنامه نسبت به سایت) حاکم است و سایت، همچنان رسانه فرعی یا مکمل قلمداد می شود.

اما نسبت روزنامه خبر و خبرآنلاین، معکوس است. یعنی رسانه اصلی، سایت دانسته می شود و رسانه فرعی یا مکمل، روزنامه. بر این مبنا همه همکاران تحریریه، در واقع تحریریه خبر آنلاین اند که در پایان هر روز، منتخبی از تولیدات آن روز خود را در فرمت روزنامه می آرایند و به چاپ می رسانند؛ تولیداتی که خودشان از ساعت ها پیش در محیط وب منتشر کرده اند و حال در بسته بندی جدیدی و مطابق اقتضائات مورد نیاز یا مورد پسند مخاطب رسانه مکتوب، بازآرایی می کنند.

عمده مخاطبان این مجموعه رسانه ای(‌سایت و روزنامه خبر) را نیز مخاطبان دیجیتالی آن تشکیل می دهند. خبر آنلاین، روزانه به طور متوسط ۳۰۰ هزار بازدید کننده دارد که چندین برابر شمارگان نسخه کاغذی خود است. چاپ و توزیع سراسری یک روزنامه، مشکلات و هزینه های خود را دارد، در حالی که بافراگیر شدن دسترسی به اینترنت، ‌فاصله تولید محتوا و دیده شدن در اقصی نقاط کشور و دنیا به کمتر از ثانیه می رسد.

همکاران خبر آنلاین، به یاری خدا و در جهت پاسخ به لطف مخاطبان خود تصمیم دارند در دوره جدید به کیفی تر کردن مطالب، تعمیق نگاه و رفتار حرفه ای و توسعه شاخص های سایبر، بویژه وجه تعاملی با مخاطب بیفزایند؛ یعنی هر چه بیشتر بر نظر سنجی، نظر خواهی، ‌ کامنت مخاطبان، ‌مطالب و تصاویر ارسالی خوانندگان و مقولاتی از این دست متمرکز شوند تا از حالتی یکسویه - که ویژگی رسانه های سنتی است - ارتفاع گرفته و به رفتاری تعاملی و مشارکتی - که ویژگی رسانه های جدید است - نزدیک شوند.

بدیهی است هر زمان که مجددا " ضرورت باز انتشار نسخه کاغذی احساس شود و به دلایل محیطی یا زمانی، ویژگی های انحصاری نسخه کاغذی(‌امکان تمرکز، مستندتر بودن و امکان مطالعه بدون نیاز به ابزار مخابراتی) مهمتر بنماید و نسخه وب نتواند مکمل یا جایگزین مناسبی باشد دوباره فعالیت خود را در کتار نسخه اصلی(رقومی) از سر می گیرد.

این گزارشی است به مخاطبان، ‌که سرمایه هر رسانه ای قلمداد می شوند و ادای توضیح و البته اعتذار از شما گرامیان. به تداوم عنایات الهی و لطف شما همچنان امیدواریم.