رسانههای غربی در حالی با بهرهگیری از اغتشاشات عدهای در مراسم تشییع جنازه کشتهشدگان وقایع اخیر سوریه، بار دیگر تمام توان خود را در تخریب چهره دولت این کشور بهکار بستهاند که مدت زیادی از تظاهرات گسترده مردمی در سوریه در حمایت از بشار اسد، رییسجمهور این کشور و سخنرانی بشار اسد در خصوص اصلاحات مدنظر دولت این کشور با هدف تامین مطالبات مشروع ملت سوریه نمیگذرد.

به گزارش شبکه ایران، شبکه خبری بی‌بی‌سی که در جریان حوادثبعد از انتخابات سال ۸۸ ایران نیز با فضاسازی و حاشیه‌سازی و حتی انتشار اخبار دروغ سعی در ملتهب جلوه دادن شرایط کشور داشت، هم‌اکنون نیز گزارش‌های پر آب و تابی را در خصوص درگیری‌های پراکنده در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان وقایع اخیر سوریه، منتشر می‌کند.
این در حالی است که دولت سوریه تصریح کرده است که نقشی در قتل شهروندان خود نداشته و مقامات سوری از کشته‌شدن این شهروندان به شدت ابراز تاسف کرده‌اند. به گفته این مقامات، برخی گروه‌های مسلح تبه‌کار طی روزهای اخیر، نه‌تنها مردم، بلکه نیروهای امنیتی سوریه را نیز از پشت بام منازل در شهرهایی همچون درعا و لاذقیه هدف قرار داده‌اند.

اخیرا نیز یکی از این گروه‌ها با ۳۰۰ عضو در دام اطلاعاتی نیروهای امنیتی سوری گرفتار شده بود که اکثر اعضای آن را خارجی‌ها تشکیل می‌دادند.
شایان ذکر است در جریان فتنه سال ۸۸ نیز وزیر اطلاعات ایران به تحرکات نیروهای محلی انگلیس در صحنه اغتشاشات اشاره و گفته بود: ازجمله کارهایی که این سفارتخانه انجام داده این بود که تحت پوشش نیروهای محلی، افرادی را در بین اغتشاشگران می فرستاد و مطالب مورد نظر خود را هم به آنها و هم به جامعه القا می کرد.
شبکه خبری بی.بی.سی نیز در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاستجمهوری ایران کوشید تا با پوشش گسترده آشوبگریهای عدهای معدود، فضای ایران را ملتهب و دچار بحران نشان دهد.