به گزارش افکارنیوز، گفتگوی حداد با ایرانیان مقیم خارجی کشور آغاز شد.