به گزارش افکارنیوز، ‌ در نوشته‌ای به قلم یکی از اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم با اشاره به نیامدن خاتمی و رد صلاحیت هاشمی، نوشت: کنش اصلاح‌طلبان روشن است اما دکتر عارف چه موضعی خواهد داشت؟ و اگر با ادامه حضور در انتخابات و به فرض محال، اگر رای بیاورد - که نه می‌آورد و نه می‌گذارند - می‌خواهد چه کند؟ در شرایطی که امروز عارف را از ارتباط با اصلاح‌طلبان منع می‌کنند، آیا فردا اجازه استفاده از برنامه‌ها و نیروهای اصلاح‌طلب را به او خواهند داد؟ آیا او می‌تواند در سیاست خارجی کشور تعدیلی ایجاد کند؟ البته که نه. عارف ایزوله شده بعدی - به فرض رای‌آوری او - چه کاری می‌تواند بکند؟ و چه کاری را می‌گذارند انجام دهد؟ عارف کاری نمی‌تواند بکند، هیچ رویه و رویکردی تغییر ننموده است؛ اما با کناره‌گیری از انتخابات می‌تواند کاری کند.
پيش از اين هم عارف را تحريک شده نهادهاي امنيتي و اصلاحطلب بدلي و قلابي معرفي شده بود. احتمالا به اعتبار همين فشارهاي فزاينده است که عارف مجبور شده در برنامه مصاحبه با شبکه جامجام بگويد از ظرفيتهاي خاتمي و هاشمي در صورت انتخاب شدن استفاده ميکند. به نظر ميرسد فشارها روي عارف و روحاني براي انصراف از نامزدي يا اتخاذ مواضع راديکال انتحاري تشديد شود.