اگرچه بخشی از فعالان سیاسی تحصیل مهدی هاشمی را مساله ای انحرافی به منظور ادامه حضور وی در انگلیس و فرار از محاکمه ارزیابی می کنند اما به نظر میرسد اعلام خبر تقلب وی در رساله دکتری اش نیز در راستای این دیپلماسی انگلیس صورت گرفته؛ مسالهای که انتظار می رود در روزهای آینده پشت پرده آن مشخص شود.

به گزارش شبکه ایران، دانشگاه آکسفورد انگلیس برخلاف اقدام فوری‌اش در پاسخ یک روزه‌ای که درباره مدرک دکترای مرحوم کردان داد، از سال گذشته حاضر به دادن پاسخ به سوالی درباره حضور مهدی هاشمی در این دانشگاه نشد اما از چند روز پیش و به یکباره موضوع «تقلب» این شخصیت جنجالی درباره رساله دکترایش را رسانه ای کرده است.

روزنامه انگلیسی گاردین هفته گذشته به نقل از مسئولان آکسفورد مهدی هاشمی را که به طراحی ادعای تقلب و هدایت آشوب‌ها در ایران متهم است به «تقلب در پایان نامه دکترا» هم متهم کرد که این خبر با بازتاب گسترده و متفاوتی در رسانه های داخلی و خارجی همراه شد.

با این حال پسر آقای هاشمی رفسنجانی این اتهام را که «طرح پژوهشی» دوره دکترایش به کمک افرادی در دانشگاه آکسفورد نوشته شده، رد کرد.


گفتنی است اگرچه بخشی از فعالان سیاسی تحصیل مهدی هاشمی را مساله ای انحرافی به منظور ادامه حضور وی در انگلیس و فرار از محاکمه ارزیابی می کنند اما به نظر میرسد اعلام خبر تقلب وی در رساله دکتری اش نیز در راستای این دیپلماسی انگلیس صورت گرفته؛ مسالهای که انتظار می رود در روزهای آینده پشت پرده آن مشخص شود.