به گزارش افکارنیوز، تصویری که در پیش رو دارید، در جبهه ی خوزستان برداشته شده و زمان و عکاس آن هم مشخص نیست. شهیدی بسیجی، مورد اصابت گلوله ی متجاوزان بعثی قرار گرفته و جسم پاکش، در کنار اسلحه اش آرام گرفته است. کاش یادمان بماند، چه بسیار، آن گونه بر خاک افتادند، تا ما این گونه سر بر آسمان بساییم.

حضرات کاندیداهای ریاست جمهوری و رییس جمهور فعلی، که احساس تکلیف، آن ها را به زحمت انداخته است، بد نیست یک نسخه از این عکس را قاب گرفته و در دفتر کارشان در پاستور نصب کنند تا یادشان نرود چه بدهی کمرشکنی به این ملت دارند و چه مسئولیت سنگینی را بر دوش. شاید مفید به حالشان باشد.