به گزارش افکارنیوز، علی‌اصغر احمدی با بیان اینکه " وقتی افراد قانون را پذیرفتند، نهادها و ساختارهای این قانون را نیز باید بپذیرند و مطابق آن عمل کنند "، خاطرنشان کرد: کسانی که صلاحیت آنها تایید نشده است، باید همانطور که چارچوب قوانین را پذیرفته‌اند، صرف‌نظر از محتوای تصمیم، به آن احترام بگذارند و تمکین کنند.

وی افزود: این تصمیم‌ها از سوی کسانی گرفته شده است که صلاحیت تصمیم‌گیری داشته‌اند، بنابراین باید به این تصمیم‌ها تمکین شود.

احمدی با بیان اینکه "هاشمی رفسنجانی هم به نظر شورای نگهبان تمکین کرد"، گفت: افرادی دیگری که صلاحیتشان تایید نشده نیز باید همچون آقای هاشمی به این نظر تمکین و مانند ایشان مردم را به آرامش و حضور گسترده دعوت کنند.