به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) پارلمان رسیدگی به بودجه ۹۲ را ادامه دادند و بندهای الحاقی ۵۷ و ۵۹ این لایحه را پس از بحثو بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به وزارت نفت اجازه داده شد از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط برای احداثواحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، با رعایت ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سقف‌های مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام کند.

همچنین به منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده از سرمایه بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت، به دولت اجازه داده شد تا ۱۰درصد از اعتبار ردیف های دستگاه‌های اجرایی مربوط در جدول شماره(۷) این قانون کسر و معادل آن از ردیف های مربوط در جدول شماره(۹) این قانون با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمت اقدام کند.

طبق مصوبه مجلس آییننامه این بند با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر تا یکماه بعد از تصویب این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.