به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بودجه ۹۲ در نسشت علنی امروز، بندهای الحاقی ۶۱ و ۶۲ بودجه را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، همه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظف شدند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادثغیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

در بند الحاقی ۶۲ نیز مقرر شد مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتها مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهرهبرداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد.