به گزارش افکارنیوز، محمد اسماعیلی اظهار کرد: با توجه به آغاز فعالیت‌های انتخاباتی شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری حماسه سیاسی بیشتر نمود می‌یابد.

وی با بیان اینکه انتخابات در طول ۳۴ سال گذشته همواره سرنوشت‌ساز بوده است، افزود: سرنوشت انتخابات برای مردم ایران از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: با توجه به توطئه‌های دشمنان باید زمینه‌سازی لازم برای حضور گسترده مردم در انتخابات فراهم شود.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند، خاطرنشان کرد: حضور حماسی مردم در انتخابات ضروری است.

*حماسه سیاسی زمینه ساز تحقق حماسه اقتصادی است

اسماعیلی حماسه سیاسی را زمینه‌ساز تحقق حماسه اقتصادی دانست و گفت: دشمن همواره از طریق تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی درصدد دشمنی با نظام اسلامی است.

وی حمایت از تولیدکنندگان را از راه‌های تحقق حماسه اقتصادی عنوان کرد و گفت: مردم و مسئولان باید زمینه اتحاد، همدلی و همبستگی را بیش از گذشته فراهم کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت استفاده از تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: حمایت از تولیدات داخلی زمینه ساز تحقق حماسه اقتصادی است.

وی بر ضرورت تجدید نظر بر نحوه مصرف از سوی مردم تاکید کرد و افزود: باید برای تحقق حماسه اقتصادی از محصولات داخلی حمایت جدی شود.

اسماعیلی با بیان اینکه تقویت خود اتکایی و خودباوری در جامعه ضروری است، یادآور شد: برای تحقق حماسه اقتصادی باید از وابستگی به محصولات خارجی اجتناب کرد.

وی با اشاره به اینکه تحقق حماسه اقتصادی نیازمند در کنار هم قرار گرفتن مردم و مسئولان است، افزود: باید تولیدکنندگان نیز زمینه تحقق حماسه اقتصادی را فراهم کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت جلوگیری از وابستگی به نفت تاکید کرد و افزود: باید با تولید محصولات داخلی از وابستگی به نفت دور شد.